Stratejik Yönetim Nedir?

Kategori SEO Paylaşımları

stratejik-yonetim

Stratejik yönetim bir organizasyonu hedeflerine ulaştıracak stratejileri belirleyerek bu stratejilerin etkin olarak uygulanmasını ve sonuçlarının değerlendirilmesini sağlayan yönetim şeklidir. Amaç belirlenen stratejilerle uygunluk göstermek olup belirlenen hedeflere ulaşmaktır. Stratejik yönetim trend bir yönetim anlayışı değil; bir yönetim felsefesidir. Stratejik yönetim, birim birim yapılmamakta olup tüm organizayon için tek bir yönetim konseptidir. Tüm şirketler rekabet ortamında güç gösterebilmek adına belli stratejilerle çalışırlar. Pazar büyüdükçe, piyasa yerli ve yabancı karma hale geldikçe ve ürün özellikleri kültürel ya da yapısal değişiklikler gösterdikçe uygulanacak stratejiler değişmeli ve sağlamlaşmalıdır. Yani şirket içi oluşturulan stratejiler aslında dışarıda iş yürütebilmek için gereklidir. Bu anlamda stratejik yaklaşım göstermek ayrı ve zorlu bir kabiliyettir. Stratejik, taktilsel anlamına gelmekle birlikte sağduyulu ve mantıklı adımlar atmayı gerektiren yöntemler içerir. Bunlar uzun vadede işe yarar olmalıdır. Bu nedenle stratejik planlar vardır. Yani stratejik yönetim stratejik planı araç olarak kullanır. Bu planların doğru yapılması için de stratejik yaklaşım ya da stratejik düşünce gerekir. Stratejik düşünce ile “Doğru şeyi mi yapıyoruz?” sorusuna cevap verilir.

Stratejik Düşüncenin İçerdikleri:

 • Amaç ve sonuç
 • Sağduyu ve çevre anlayışı
 • Rekabette kalabilmek için plan geliştirme becerisi

Stratejik Yönetimde Genel Faaliyetler:

 • Hızlı şekilde değişen dış faktörleri değerlendirebilme yetisi ile organizasyonel hedefleri belirlemek. Hızlı değişen faktörler; müşteri, kanuni yükümlülük, teknoloji, pazar, …
 • Belirlenen organizasyonel hedefler için ilerleme kaydetmek adına etkili strateji ya da stratejiler belirlemek.
 • Belirlenen stratejilerin uygulanabilmesi için kaynakların etkin kullanılmasını ve organizasyon yapısının stratejiler gözetilerek oluşturulmasını sağlamak.

Stratejik Yönetimin Özellikleri Nelerdir?

 • Stratejik yönetim performansında, karlılığında ve verimliliğinde artış yaratmayı hedefler nitelikte faaliyet gösterir. Vizyon, misyon, aksiyon planları bu anlamda kullanılabilir olmalıdır.
 • Bu yönetim anlayışı hem organizayonel çevreyi hem dış çevreyi anlar. Bu duruşla güçlü ve zayıf yönlerin analizinde kullanılır bir yaklaşımı vardır.
 • Gelecek faaliyetlerin planı, kontrolü, kriteri gibi belirlemelere imkan verir.
 • Rasyonel karar vermeyi sağlar.
 • Portföy analizleri sayesinde şirket birleşmeleri veya rekabet analizi gibi konularda karar varılmasına yardımcı olur.
 • Genelde üst yönetimde belirlenir ve stratejistler tarafında uygulanması ve izlenmesi gerekir.

Stratejik Yönetimde Hangi Araçlar Kullanılır?

Stratejik yönetim araçları aşağıdakilerden başka araçlarla da artırılabilir ancak temelde kullanılanlar bu şekildedir:

 • SWOT Analizi: Güçlü, zayıf, fırsat, tehdit & tehlike sözcüklerinin ingilizce anlamlarının baş harflerinin birleşiminden oluşan bu teknikle organizasyonun güçlü ve zayıf yönlerinin iç ve dış için belirlenmesi sağlanır.
 • Portföy Analizi: Matrislerle yapılan pazar ve rekabet analizi için kullanılan tekniktir.
 • Q-Sort Analizi: Belirlenen stratejileri önceliklendirmek için kullanılır.
 • Senaryo Analizi: Gelecek tahmini için kullanılan tekniktir. Vizyon ve misyon bunun bir parçasıdır.
 • Kalite Çemberi: Toplam kalite yönetiminde yaygın kullanılan bu yöntem biraraya gelip tartışılarak ortak akıl yaratma amacı taşır.
 • Risk Analizi: Yapılacak yatırımın riskini öngörmek veya belirlemek için kullanılır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.