Off page SEO

Yorum YapKategori SEO Paylaşımları

Çalışmaları birçok konuda ve farklı alanlarda sürdürülen çalışmalar olmaktadır. Bu geniş konu ve alanları iki ana başlıkta ayırabiliriz. Bunlardan ilki site içi çalışmaları olmakta. Site için olarak ifade edilen bu konularda sitenin ilk oluşturulmasından tüm son haline getirilene kadar ve içerikleri ile görünüşü konusundaki tüm detaylar yer almaktadır. Diğer başlıkta ise site dışı çalışmalarını sayabilirsiniz. […]